پوشش های کشسانی بسته به مدل متریال، تقریبا از 90 درصد pvc و 10 درصد پلاستیک استایلر تشکیل شده که ضخامت پوشش‌ کشسان پیروکس حدودا 21 تا 25 میکرون میباشد که بسیار مقاوم، نازک و سبک است.

ضخامت ذکر شده جهت متریال خام میباشد و در متریال های چاپی که توسط دستگاه چاپ یوی پرینت میشود این ضخامت به حدود 30 میکرون می رسد.

سقف کشسان آسمان و گل مدل پرینت یووی

سقف کشسان آسمان و گل مدل پرینت یووی

جنس سقف کشسان
متریال خام سقف های کشسان از متریال دست اول و درجه 1 بدون کوچکترین ناخالصی میباشد که در طول سال های استفاده با تغییر دما، تغییر فصل و استفاده در محیط های مرطوب یا خشک دچار دفرمگی در شکل و رنگ نشود.
همچنین با توجه به اینکه از سقف کشسان در فضاهای بهداشتی و درمانی همچون مطب پزشکی، اتاق جراحی، بیمارستان، حمام و استخر و این قبیل فضا ها استفاده میشود، این نکته بسیار حائز اهمیت است که با توجه به حساسیت بهداشتی، از متریال دست اول درجه 1 استفاده شود.